Terug naar Specialistische reiniging

Wervelstraal techniek


Veel, met name historische, gebouwen onderscheiden zich door de verschillende materialen waaruit de gevel is opgebouwd (zoals natuursteen, baksteen, pleisterwerk, beton, hout en staal). Daardoor treden er op de gevel vaak niet alleen verschillende soorten, maar ook verschillende graden van vervuiling op. Reiniging van dergelijke gevels vraagt dan ook om specialistische kennis en beheersing van technieken die de gevel op een verantwoorde manier reinigen. De wervelstraalreiniging van Siesling BV is hierop het antwoord.

Neem contact op

Behoud van ondergrond én kenmerkende elementen


Bij wervelstraaltechniek wordt in een speciaal hiervoor geconstrueerde spuitmond een lagedruk rotatiewervelstraal ontwikkeld. In de spuitmond worden door de lucht gedragen granulaten vermengd met water. Deze componenten worden in een roterende beweging gedwongen, waardoor er een wervel ontstaat. Afhankelijk van het te reinigen materiaal bedraagt de druk tussen de 0,5 en 2 bar. Hierdoor wordt de inslagkracht van het granulaat tot een minimum gereduceerd en treedt er aan de oppervlakte vrijwel geen beschadiging op. Op deze manier kan bijvoorbeeld ook de kenmerkende patinalaag op historische gebouwen behouden blijven.

Milieuvriendelijk en snelle rendementen


Wervelstraalreiniging is bovendien uitermate milieuvriendelijk. Ook wordt het gebruik van straalmiddel en water sterk gereduceerd. En omdat de te reinigen ondergrond daardoor niet erg nat wordt, levert ook dat tijdwinst op. Ten slotte leidt de techniek tot snelle rendementen, oftewel een groot aantal vierkante meters per uur.